Reakcja immunologiczna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

edukacja (32)Jakość reakcji immunologicznej zależy również od układu genetycznego gospodarza i jest kontrolowana przez tzw. geny odpowiedzi immunologicznej. W związku z tym warto zwrócić uwagę na fakt, że pewne choroby nowotworowe występują najczęściej u ludzi z odpowiednimi antygenami zgodności tkankowej, np. choroba Hodgkina częściej występuje przy antygenie HLA-5. Nawet jeżeli dochodzi do silnej reakcji immunologicznej gospodarza na obecność guza nowotworowego, występowanie tzw. czynników blokujących może umożliwiać wzrost guza przez unieszkodliwienie swoistych limfocytów odpornościowych. Uwarunkowania genetyczne oraz różnice w antygenach zgodności tkankowej pomiędzy poszczególnymi osobnikami znacznie ograniczają możliwości badań odpowiedzi immunologicznej na obecność nowotworu u ludzi. Niemniej istnieją pewne dane pośrednie pozwalające przypuszczać, że w większości nowotworów ludzkich istnieją swoiste antygeny nowotworowe, zdolne wywołać reakcję układu immunologicznego. Opisano, choć rzadkie, lecz dobrze udokumentowane, spontaniczne regresje różnych nowotworów. Występowały one czasami w powiązaniu z powikłaniami zapalnymi, co sugerowało możliwy mechanizm immunologiczny. Znane są przypadki samowyleczenia przerzutów po chirurgicznym usunięciu nowotworu pierwotnego. Stwierdzono przypadki niewystępowania przerzutów pomimo istnienia dużej liczby komórek nowotworowych we krwi.

Author:

Related Post

top